Χρήσιμα Εργαλεία

Δημόσιες Υπηρεσίες

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Στατιστική Υπηρεσία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο Κράτους

 

Επιμελητήρια

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

 

Ασφαλιστικοί Φορείς

Ο.Α.Ε.Δ

Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ

Ο.Α.Ε.Ε.

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

 

Τράπεζες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑLPHA ΒΑΝΚ

EUROBANK

PIRAEUS BANK

ORFANIDIS GROUP

 

Orfanidis group, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, λογιστικά γραφεία, λογιστικό γραφείο, κορυδαλλός, πειραιάς, οικονομολόγοι, ΦΠΑ, Δήλωση Οικονομικό Έτος