Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διοίκησης και Ανάπτυξης   Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες.  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται είτε στο σύνολο τους είτε μεμονωμένα, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:   Αναπτυξιακά Προγράμματα Η ORFANIDIS GROUP  αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα διαφόρων φορέων όπως Προγράμματα ΕΣΠΑ, Προγράμματα ΟΑΕΔ, Προγράμματα…