Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διοίκησης και Ανάπτυξης

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες.  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται είτε στο σύνολο τους είτε μεμονωμένα, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Η ORFANIDIS GROUP  αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα διαφόρων φορέων όπως Προγράμματα ΕΣΠΑ, Προγράμματα ΟΑΕΔ, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διαχείριση του φακέλου επιχορήγησης μέχρι την ολοκλήρωση του.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Business Planning: Εκπόνηση Μελετών (Business Plans, Budgets, Marketing Plans)  για την ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα
 • Project Management: Σύνταξη και Διαχείριση Φακέλων Επενδυτικών Σχεδίων

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι μιας επιχείρησης. Η Analysis προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνει τόσο εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, όσο και θέματα ανάπτυξης προσωπικού. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Επιμόρφωση Προσωπικού: ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού στην έδρα της επιχείρησης
 • Επίβλεψη – Κάλυψη Θεμάτων Εργατικής Νομοθεσίας
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας, Ασφαλιστικών Εισφορών
 • Σύνταξη Ασφαλιστικών Καταστάσεων
 • Διεκπεραίωση Ασφαλιστικών (ΙΚΑ) Υποθέσεων

 

Business Seminars

Η ORFANIDIS GROUP  διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες σε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων αυτών περιλαμβάνουν: Εμπορική Διαχείριση, Φορολογία Εισοδήματος, Ασφάλιση Προσωπικού, Διοικητική Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακά Προγράμματα.

 

Στρατηγική Διαφήμισης

 

Η διαφήμιση αναμφισβήτητα αποτελεί μια μορφή τέχνης, που συνδυάζει συχνά ήχο και εικόνα, ενώ γλωσσικά χρησιμοποιεί πολλές μορφές πειθούς. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι παρασύρει, κεντρίζει το πλήθος, με μια σειρά από στρατηγικές που ακολουθεί.

Μεγάλα είναι τα οφέλη μιας επιτυχημένης διαφήμισης, όχι μόνο για το κοινό

της αλλά – ίσως πολύ μεγαλύτερα από οικονομικής άποψης – και για τους ίδιους

τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές. Γι’ αυτό η επιτυχία της διαφήμισης

ήταν ανέκαθεν ο στόχος κάθε διαφημιζόμενης επιχείρησης και οργανισμού.

Ωστόσο, η καλή διαφήμιση δεν αποτελεί μια εύκολη υπόθεση. Είναι

αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού. Οι μεγάλες ιδέες και οι αποτελεσματικές

διαφημιστικές καμπάνιες δεν προέκυψαν από μόνες τους.

Χτίζονται δύσκολα και προσεκτικά, με βάση τα σημεία – κλειδιά της επικοινωνίας – που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν αντιληπτά και αποδεκτά τα διαφημιστικά μηνύματα από τον δέκτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία της διαφήμισης που θα αυξήσει τις

πωλήσεις και τα κέρδη, είναι η κατανόηση των ανθρώπινων κινήτρων και των

βασικών αρχών της επικοινωνίας, καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός του

κοινού στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση.

Δραστηριοποιούμαστε σε:

 •  Έντυπη διαφήμιση 
 •  Τηλεοπτική προβολή 
 • Ραδιοφωνική προβολή
 • Internet

Η ORFANIDIS GROUP  είναι εξειδικευμένη και αμιγώς εταιρία ανάπτυξης εφαρμοσμένου marketing και δίδει υπηρεσίες στον τομέα αυτό σε κάθε μορφής επιχείρηση από το 1993 (εμπορική, παραγωγική, εξαγωγική, υπηρεσιών).