Νέο σύστημα είπραξης ασφαλιστικών εισφορών σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας μέσω της πληρωμής των αποδείξεων

Ο κ. Πετρόπουλος εξήγησε πως δεν πρόκειται να κοπούν οι συντάξεις εκείνων που έχουν μεγάλη περιουσία αλλά αναζητούνται τρόποι ώστε να εκλογικευτούν ορισμένες αδικαιολόγητα μεγάλες συντάξεις και να ενισχυθούν παράλληλα τα κατώτατα εισοδήματα. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα συντάξεις που η αναπλήρωσή τους φτάνει και το 150% με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να παίρνει περισσότερα από όσα…

Kατρούγκαλος: Η εθνική σύνταξη πρέπει να είναι 390 ευρώ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος: ·  “Θα υπάρχει μία εθνική σύνταξη που θα δίνεται σε όποιον έχει εργαστεί 15 χρόνια”. Η σύνταξη αυτή “θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία” και θα δίδεται χωρίς “κανένα εισοδηματικό κριτήριο”. “Η εθνική σύνταξη πρέπει να είναι το 60% του μέσου εισοδήματος, δηλαδή 390 ευρώ” και θα απαιτήσει…

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διοίκησης και Ανάπτυξης   Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες.  Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται είτε στο σύνολο τους είτε μεμονωμένα, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:   Αναπτυξιακά Προγράμματα Η ORFANIDIS GROUP  αναλαμβάνει την διαδικασία ένταξης της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα διαφόρων φορέων όπως Προγράμματα ΕΣΠΑ, Προγράμματα ΟΑΕΔ, Προγράμματα…

Φορολογικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ •    Φορολογική υποστήριξη •    Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα •    Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας •    Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα •    Τακτικοί έλεγχοι •    Οργάνωση συστήματος και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου •    Επιμέλεια εκπόνησης και εφαρμογής αναλυτικής λογιστικής •    Ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση επιχειρήσεων

Λογιστικές Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ •    Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών •    Εποπτεία λογιστικών διαδικασιών •    Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου •    Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ •    Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ •    Δηλώσεις ΦΜΑΠ •    Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ •    Σύνταξη Συνάφειας •    Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων •    Φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τον  Ν.2753/99…

Risk Managment

Η διαχείριση κινδύνων «Risk Management» μιας επιχείρησης, ενός τεχνικού έργου ή μιας παραγωγικής δραστηριότητας, περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο την ποιότητα, την ασφάλεια και την οικονομία προς όφελος των Καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, του Περιβάλλοντος και των εκάστοτε Ιδιοκτητών -Μετόχων. Οι δράσεις αυτές είναι: Ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis) Εκτίμηση – αξιολόγηση κινδύνων (Risk Assessment) Πρόληψη…

Η φιλοσοφία μας

Κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας που ενστερνίζεται η ORFANIDIS GROUP αποτελεί το δίπτυχο    ποιότητα — ανταγωνιστικότητα. Ποιο συγκεκριμένα την λειτουργία της διέπουν οι ακόλουθες αρχές: ·  Υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών. · Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. · Έγκυρη, συνεχής και έγκαιρη πληροφόρηση των πελατών της για όλα τα οικονομικά θέματα Ελλάδας & Εξωτερικού.…